header

 

Praktická škola dvouletá (PrŠ)

Umožňuje přednostně střední vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, plynoucími ze snížené úrovně rozumových schopností, případně žákům s více vadami, kteří ukončili povinnou školní docházku v základní škole praktické, v základní škole speciální a žákům zdravotně postiženým či znevýhodněným, kteří ukončili povinnou školní docházku v nižším než devátém ročníku základní školy a v odůvodněných případech v devátém ročníku základní školy. Je určena chlapcům i dívkám. Vzdělávací program trvá dva roky a jde o denní studium, které je ukončeno závěrečnou zkouškou z přípravy pokrmů.

Škola žákům nabízí plně vybavenou cvičnou kuchyňku, počítačovou učebnu, výtvarnou a keramickou dílnu s pecí, audiovizuální učebna s interaktivní tabulí, videem, DVD..., tělocvičnu, rehabilitační místnost s masážními křesly, bazénem s míčky a podsvícenou pískovnou, snoezelen, muzikoterapeutickou místnost s africkými bubny, klavírem a s dalšími muzikoterapeutickými nástroji, čítárnu.

Žáci využívají k výuce i k relaxaci prostorné zázemí kolem školy, kde se nachází školní hřiště, členitá zahrada a zejména školní pozemek a skleník potřebný k výuce pěstitelských prací. Absolvent je plně připraven pro praktický rodinný život (v rámci svých schopností) a pro případné rozšíření profesní orientace. Absolventi praktické školy dvouleté se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit při pomocných pracích v oblasti služeb a výroby zaměřených na přípravu pokrmů nebo na chráněných pracovištích.


foto3foto2foto1

 

 


INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO

 

Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová - netfirmy.cz
Speciální školy - netfirmy.cz