Přijímací řízení na praktickou školu dvouletou

Oznámení ředitelky školy o přijímacím řízení

na praktickou školu dvouletou

(kód oboru: 78-62-C/02)

pro školní rok 2016/2017

Počty přijímaných uchazečů

V souladu s § 3 odst.2 vyhlášky MŠMT ČR č.671/2004Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách oznamuji, že pro školní rok 2016/2017 bude do prvního ročníku praktické školy s dvouletou přípravou přijato maximálně 23 uchazečů.

Přijímací řízení

Přihlášky ke studiu

Podávají uchazeči na předepsaných tiskopisech prostřednictvím rodičů nebo osobně přímo ředitelce střední školy nejpozději do 15. března 2016

Termíny pro přijímací řízení v prvním kole:

1.termín – pátek 29. dubna 2016

2.termín – pátek 20. května 2016

V přijímacím řízení se hodnotí:

Řádně vyplněná přihláška a zápisový lístek, aktuální psychologické vyšetření PPP nebo SPC

Prospěch na ZŠ

V případě vašeho zájmu můžete získat další informace na ředitelství školy, telefonním čísle 461 316055 nebo na adrese www.specmt.com

V Moravské Třebové 21. ledna 2016                                    Mgr. Jitka Kánská

                                                                                           ředitelka

 

 


INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO

 

Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová - netfirmy.cz
Speciální školy - netfirmy.cz