Červen

V červnu se někteří žáci třídy účastnili školy v přírodě. Chodili jsme na letní výcházky, výlet na Cimburk, dopravní hřiště. Zařádili jsme si nadiskotéce, poslechli jsme si koncert skupiny VHS.

Celá třída obdržela ředitelskou  pochvalu. 

 

Březen

Březen

Březen byl plný příprav na velikonoční svátky a vítání jara. Seznámili jsme se s velikonočními vazbami, udělali krásné výrobky. Také jsme nacvičovali básničky na školní kolo recitační soutěže a vynesli Moranu.

Únor

Pochvaly třídního učitele  nás motivovali k práci. Příjemným zpestřením vyučování byla návštěva divadelního představení. Sílu do dalšího učení jsme  nabrali o jarních prázdninách.

PROSINEC

Prosinec byl plný očekávání svátků vánočních. Mikuláš se svým doprovodem vyzpovídal všechny prvňáčky a nadělil sladkosti.

Karneval na ledě prověřil náši zdatnost, ale i pobavil vtipnými maskami. Za soutěže všichni dostali malou odměnu.

Leden

V lednu jsme napjali všechny své síli k dosažení nejlepších výsledků, protože se blížilo pro prvňáčky jejich první vysvědčení. Příjemným zpestřením byly zimní radovánky - sáňkování, bobování , stavění sněhuláků, ale i FIT testy. V těch jsme se velmi doibře umístnili, vzhlede k tomu, že to bylo poprvé.

Za úspěšné plnění školních úkolů, vystoupení na vánoční besídce i vzájemné pěkné vztahy ve třídě dostali všichni žáci pochvalu třídní učitelky.

 

duben (2)

V dubnu proběhla krajská recitační soutěž. Nejlépe se umístnila z naší třídy Jenifer, byla čtrvrtá. Vyfotili jsme se v modrém a podpořili tak Den autismu. Zážitkem pro děti bylo dopoledne s artefiletikou, které pro nás připravila paní učitelka Z.Novotná. Tématem bylo povídání O ztraceném deštníku.

Duben (3)

V dubnu proběhla krajská recitační soutěž. Nejlépe se umístnila z naší třídy Jenifer, byla čtrvrtá. Vyfotili jsme se v modrém a podpořili tak Den autismu. Zážitkem pro děti bylo dopoledne s artefiletikou, které pro nás připravila paní učitelka Z.Novotná. Tématem bylo povídání O ztraceném deštníku.

Květen (3)

V květenu celé třída v rámci celoškolního výletu jela do Wikilendu v Brně. Vrátili jsmese plni krásných zážitků a těšíme se na další akce.

Střelnice - listopad

6. listopadu celá škola vyšla na střelnici, kde byly připraveny různé úkoly.

Tyto úkoly prověřily naši zdatnost. Počasí nám přálo.

Odměnou za splnění všech disciplín bylo opékání buřtů a dobrá nálada.

 

Register to read more...

 

 


INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO

 

Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová - netfirmy.cz
Speciální školy - netfirmy.cz